Skip to main content

Servis klimatizácie

Ak máte problémy s vozidlom, kontaktujte nás, radi Vám poradíme. Servis na všetky značky vozidiel prevádzkujeme od roku 1998 a ponúkame Vám:

Údržba klimatizácie by sa mala vykonávať minimálne raz za rok, v prípade intenzívnej prevádzky vozidla a klimatizácie 2 krát za rok - médium obsahuje olej na premazávanie klimatizačného čerpadla. Pokiaľ sa olej s médiom nemení, čerpadlo sa nadmerne zaťažuje a nenávratne poškodzuje.
Vplyvom rozdielnych teplôt studeného vzduchu z klimatizácie a teplého vzduchu prostredia dochádza ku kondenzácií a teda vysokej vlhkosti v potrubiach pre fúkanie vzduchu. Takéto prostredie je úrodné pre množstvo baktérií, ktoré zapríčiňujú nepríjemný zápach z potrubí vetrania - preto doporučujeme pri servise klimatizácie, vyčistiť aj potrubia vedenia vzduchu.

Pred každou letnou sezónou doporučujeme kontrolu a doplnenie náplne chladiaceho systému klimatizácie.

Pri servise Vašej klimatizácie Vám prevedieme následovné úkony:
- kontrola tesnosti systému
- vyčistenie potrubia vedenia média R134a (chladiace médium)
- naplnenie systému predpísaným množstvom chladiaceho média a MAZACIEHO OLEJA
- naviac pri každom servise pridávame do média farbivo, na zistenie prípadnej netesnosti systému v priebehu životnosti

Na požiadanie Vám zároveň vyčistíme potrubia vedenia vzduchu:
- zničenie baktérií v potrubiach
- odstránenie nepríjemného zápachu z výduchov vzduchu
- pri tomto úkone je NUTNÉ vymeniť peľový (kabínový) filter za nový